Sunday, July 1, 2012

Hệ thống miễn dịch của con người - Tại sao ta bị nhiễm trùng và ung thư - TS.BS Lê Văn Đông - Phó trưởng khoa miễn dịch học, học viện Quân y VN