Friday, July 13, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MAY MẮN NHÂN ĐÔI THÁNG 06/2012


SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
TÊN NGƯỜI BẢO TRỢ
K/H TRUNG TÂM
1
NGUYEN THI NGA
CHU CAM THUY
3
2
NGUYEN THI PHUOC
NGUYEN THE ANH
3
3
DOAN THI HIEN
TONG THI THUY BINH
3
4
NGUYEN MINH THU
VU HOANG DIEP
3
5
NGUYEN TRUNG HIEU
NGUYEN THI THANH HOA
3
6
VO THI DIEM THON
NGUYEN QUOC THANH
3
7
NGUYEN THI THU
NGUYEN MINH THU
3
8
NGUYEN THI LAN
NGUYEN THI KHANG
3
9
AU THI MUNG
NGUYEN THI MAI HOA
3
10
NGUYEN KIM OANH
NGUYEN CAM HAI HA
3
11
TRAN  TRONG VUONG
NGUYEN THI LANH
3
12
NGUYEN VAN KICH
THAI THUY DIEM LIEN
3
13
TRAN THU NGA
THAI THUY DIEM LIEN
3
14
LUC THI NGA
NGUYEN THU MUOI
3
15
NGUYEN THI HANG
NGUYEN THANH PHUONG
3
16
TRAN NGOC ANH
TRAN VAN HUNG
3
17
MAI THI NHU TAM
MAI THI HOANG CAM
3
18
NGUYEN THIEN HA ANH
MAI THI HOANG CAM
3
19
DO THI CAM TU
NGUYEN THI HANG
3
20
MUA A TANG
MUA A SAI
3
21
MUA A TENH
MUA A SAI
3
22
PHAN THI THANH HA
LE THI MINH TAM
3
23
NGO  THI THI
LE THI MINH TAM
3
24
GIANG A GIA
SONG A HO
3
25
BUI MINH THU
NGUYEN HOANG THAI
3
26
TRINH THI TO LAN
NGUYEN HOANG THAI
3
27
NGUYEN THI NGAN
NGUYEN HOANG THAI
3
28
NGUYEN  THI VAN
NINH VAN MINH
3
29
HUYNH  MINH TUAN
HUYNH MANH HUNG
3
30
LE THI HONG
NGUYEN TRAN TIEN ANH
3
31
TRAN THI LAN
NGUYEN TRAN TIEN ANH
3
32
BUI THANH SON
PHAM VAN HAI
3
33
NGUYEN THANH QUY
PHAM VAN HAI
3
34
NGO THI HOA
PHAM VAN HAI
3
35
LUU HONG NHUNG
LAM THI MINH PHUC
3
36
LE THI BINH
LAM THI MINH PHUC
3
37
PHAN HOANG YEN
LAM THI MINH PHUC
3
38
NGUYEN THI KIM NGOC
LAM THI MINH PHUC
3
39
LUU THUY PHONG
LAM THI MINH PHUC
3
40
NGUYEN THI THAO
HA THI NOI
3
41
NGUYEN THI HONG VAN
HA THI NOI
3
42
CHU THI LIEN
HA THI NOI
3
43
NGUYEN TUAN MINH
HA THI NOI
3
44
NGUYEN  VIET ANH
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
45
DO  VAN CHU
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
46
NGUYEN VAN HIEU
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
47
NGUYEN THI MAI
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
48
NGUYEN BICH LE
HOANG THI LAN
3
49
HOANG NGUYET HONG
HOANG THI LAN
3
50
VUONG QUYNH MAI
HOANG THI LAN
3
51
TRAN  THI NIEM
HOANG THI LAN
3
52
HOANG  MINH TUAN
HOANG THI LAN
3
53
NGUYEN  THI MINH
HOANG THI LAN
3
54
NGUYEN VAN VAN MINH
HOANG THI LAN
3
55
NGO  THI HONG
HOANG THI LAN
3
56
NGUYEN THI THANH HOA
NGUYEN BICH LE
3
57
NGUYEN THIEN VAN
NGUYEN BICH LE
3
58
NGUYEN DUONG PHUONG
NGUYEN BICH LE
3