Tuesday, July 24, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG THÁNG 07/2012


SỐ BỐC THĂM
 TÊN THÀNH VIÊN
NĂNG ĐỘNG (CV)
1
MAI THI NHU TAM
140
2
MAI THI SA NHON
140
3
NGUYEN HUYNH TRUONG
140
4
MAI THI HOANG CAM
140
5
NGUYEN NGOC THIEN NGAN
140
6
NGUYEN THIEN HA ANH
140
7
TRAN THI THU HA
140
8
NGUYEN THI KHANG
140
9
NGUYEN THI THANH
140
10
PHAM HUU DUNG
140
11
NGUYEN VAN LAI
140
12
BUI THI TUYET
140
13
NGUYEN THI LET
140
14
DO VAN KHOA
140
15
NGUYEN TRUONG GIANG
140
16
PHAM NGOC NGUYEN
140
17
PHAM THI TAM
140
18
NGUYEN THI THANH HUONG
145
19
NINH VAN MINH
145
20
HA VAN KIEM
140
21
NGUYEN THANH QUY
140
22
LUU THUY MUI
140
23
LUU THE CUONG
140
24
NGUYEN GIANG NAM
140
25
NGUYEN THI THANH
160
26
NONG TO UYEN
140
27
NGO QUANG THINH
250
28
TRAN DINH THANG
140
29
TRAN THI NHUNG
140
30
DINH VAN TRONG
140
31
NONG THI PHUONG
140
32
NGUYEN THE THO
140
33
TRAN NGOC THACH
140
34
TRAN VAN HAO
140
35
TRAN THI  THU HUONG
140
36
NGUYEN THANH  THUY
200
37
NGUYEN TRAN TIEN  ANH
140
38
LE THI MINH  CHINH
140
39
NGUYEN THI THU  HIEN
140
40
NGUYEN VAN  TOAN
140
41
NGUYEN TUAN  LINH
140
42
PHAN THI THU  HUONG
150
43
NGUYEN THI MINH  HONG
140
44
PHAN HOANG  YEN
140
45
PHAM THI  HINH
180
46
PHAM VAN HAI
152
47
NGUYEN THI HONG  XUYEN
140
48
NGUYEN THI KIM  NHUNG
140
49
NGUYEN THI NGOC  TUYET
140
50
LUC THI  NGA
375
51
NGUYEN THANH  LAM
140
52
DOAN THI HUONG  LIEN
140
53
LAM THANH  THUY
145
54
NGUYEN THI HONG  MINH
155
55
VU  PHONG
175
56
THAI THUY DIEM  LIEN
140
57
NGUYEN THE  ANH
160
58
NGUYEN CONG  DAT
145
59
TRAN VAN  Y
190
60
NGUYEN QUOC  THANG
140
61
CHU CAM  THUY
140
62
HOANG  NGOC
180
63
LAM THI MINH  PHUC
140