Monday, December 12, 2011

THU MOI! ( reminder)

Kính gửi các Anh/Chị Leaders,

Synergy Việt Nam trân trọng mời Anh/Chị tham gia buổi hội thảo chuyên đề về “ Thực phẩm chức năng của Synergy với hệ thống miễn dịch của con người” do Phó giáo sư Trần Đáng thuyết trình vào sáng thứ 7 ngày 17/12/2011.

Anh/Chị vui lòng mở file đính kèm để biết thêm chi tiết và cập nhật cho hệ thống của mình cùng tham dự.

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của các Anh/Chị!

Trân trọng,
Synergy Việt Nam