Sunday, December 4, 2011

Chương trình mua máy Max Par ưu đãi!
Công ty Synergy Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể thành viên chương trình khuyến mại đặc biệt chào đón năm mới 2012 như sau:

Điều kiện:
- Autoship 140CV
- Tuyển dụng mới 02 thành viên và mỗi thành viên mới này phải kích hoạt 03 trung tâm
*Với 20 thành viên đầu tiên đạt đủ tiêu chuẩn:
Sẽ được mua 01 máy Max Par kiểm tra sức khỏe (đo huyết áp, chỉ số Cholesterol, mức độ căng thẳng...) với giá ưu đãi chỉ 70$ thay vì 300$ như niêm yết.
* Từ thành viên thứ 21 đến thành viên thứ 70 khi đạt đủ tiêu chuẩn:
Sẽ được ưu đãi mua 01 máy Max Par với giá 100$ thay vì 300$ như niêm yết.
* Lưu ý :

- Chương trình bắt đầu từ 05/12/2012 đến 31/12/2011 hoặc có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết hàng khuyến mại
- Chỉ có 70 máy Max par trong đợt khuyến mại
- Thành viên mới kích hoạt trong tháng 12/2011: kích hoạt 1 trung tâm và mua thêm 40CV hoặc kích hoạt 3 trung tâm để đảm bảo autoship 140CV
- Thành viên nào đạt tiêu chuẩn trước sẽ được mua trước
- Mỗi thành viên đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ được mua duy nhất 01 máy Max Par
- Thành viên sẽ được nhận máy vào giữa tháng 01/2012

Trân trọng cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị tháng làm việc hiệu quả
Synergy Việt Nam