Friday, December 16, 2011

Thông báo về sản phẩm Pro-Argi 9 dạng hộp giấy!

Các anh chị thành viên thân mến!

Công ty TNHH Synergy Việt Nam sẽ chính thức bán ra thị trường Việt Nam sản phẩm Pro-Argi 9 dạng hộp giấy từ ngày 19/12/2011.
* Hộp giấy chứa 30 gói x 10g/gói
* Giá thành viên: 1.350.000đ
* Giá bán lẻ: 1.755.000đ
* Điểm: 40CV
Anh chị vui lòng thông báo tới hệ thống tuyến dưới của mình.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam