Tuesday, December 27, 2011

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HÀNG TẠI KHO

Kính gửi: Các anh/chị thành viên

Các anh chị mua hàng tại công ty theo chương trình khuyến mại tháng 7/2011 (mua Chlorophyll 32oz – tặng Chlorophyll 02oz) chưa nhận hàng khuyến mại vui lòng liên hệ với bộ phận kho công ty hoặc để nhận hết số hàng khuyến mại đó.

Khi nhận hàng, anh chị vui lòng mang theo hóa đơn đỏ có thể hiện rõ lượng hàng khuyến mại.

Công ty sẽ kết thúc việc trả hàng vào 17h00 ngày 16/01/2012. Sau thời gian trên, tất cả các hóa đơn nhận hàng của anh chị sẽ không còn giá trị.

Anh/chị bố trí thời gian để sắp xếp việc nhận hàng. Các anh/chị tuyến trên vui lòng chuyển tải thông tin này tới hệ thống của mình.

Trân trọng!
Ngày 27 tháng 12 năm 2011