Thursday, December 18, 2014

THÔNG BÁO: TPCN MISTICA ĐÃ CÓ Ở KHO HÀNG


 Kính gửi: Anh/Chị thành viên

Công ty trân trọng thông báo tới anh chị thành viên & khách hàng là hiện nay TPCN Mistica đã có ở kho hàng của công ty. 

Anh chị giúp thông báo tới hệ thống & tuyến dưới để đặt đơn hàng TPCN Mistica như bình thường.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam