Wednesday, November 12, 2014

Miriam Kim, Vice President - GM Korea


Miriam Kim

Phó chủ tịch tập đoàn – Tổng giám đốc Synergy Hàn Quốc.


Tập đoàn quốc tế Synergy WorldWide trân trọng thông báo bổ nhiệm Bà Miriam Kim giữ chức vụ Phó Chủ Tịch tập đoàn. Miriam vẫn tiếp tục kiêm cương vị Tổng giám đốc Synergy Hàn Quốc và sẽ sát cánh cùng với Ban lãnh đạo tập đoàn để dẫn dắt định hướng phát triển chiến lược cho một Tập đoàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Từ năm 2009 Miriam Kim đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Synergy WorldWide, với sự lãnh đạo tài tình về kỹ năng lãnh đạo đội nhóm và tổ chức là một nhân tố vô cùng quan trọng đóng góp sự phát triển thành công của thị trường Hàn Quốc. Với khả năng tuyệt vời như vậy Bà đã & đang đóng góp cho sự phát triển, chiến lược kinh doanh  về một tương lai tươi sáng cho thành viên nhóm tại Hàn Quốc và mở rộng mạng lưới ở nước ngoài.

Với chuyên môn kinh nghiệm hơn 30 năm về Quản lý, Quản trị kinh doanh Miriam đã để lại nhiều danh tiếng dựa trên những nguyên tắc tốt nhất về kinh doanh. Nhiều nhân viên cũng như các cộng sự, đồng nghiệp đánh giá cao Miriam là tấm gương về sự thân thiện, lòng tốt, tính trung thực và làm việc nhiệt huyết trong sự nghiệp của mình và ở  Synergy.

Miriam Kim có bằng Cử nhân, Thạc sĩ tại trường Đại Học Konkuk ở Seoul, Nam Hàn Quốc. Bà giao tiếp thành thạo bằng tiếng anh và có niềm đam mê với văn học và dịch vụ. Miriam Kim đang cống hiến hết mình để tạo sự phát triển mạnh mẽ với Synergy WorldWide  và sứ mênh của bà ấy là giúp cho nhiều người để lại một di sản cho thế hệ tương lai ‘Leave a Legacy’!