Monday, November 10, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 10/2014

Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 10/2014, chúc anh chị thành công hơn nữa trên con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide!
Team Director


Tran Thi Vu Tuyen

Team Manager


Thai Hoang Anh

Team Leader


Le Minh Vu


Hoang Van Luong

Gold


Mai Thi Huong


Dang Thi To Nga

Silver


Tran Thi Phong Lan


Nguyen Van Son


Diep Boi Thanh


Do Thi Hien


Thai Vu Hoang Huy


Luu Van Ut


Vu Minh Duc

Bronze


Nguyen Thi Duoc


Nguyen Thi Kieu Trang


Le Thi Hong Hue


Vo Tan Dat


Le Thi Bang


Nguyen Van Truoc


Bui Thi Mui


Chau Hoang Yen


Nguyen Hoang Phuc


Nguyen Le Thuy


Lai Tan Duy Luan


Le Nguyen Phuong Mai

Star


Nguyen Thi Hien


Bui Thanh Lich


Tran Thi My Hanh


Nguyen Trinh Thuy Hong Trang


Hoang Hoa Dung


Tran Thi Thuy Tien


Nguyen Dai Ich


Vo Thi Tuyet Van


Le Ngoc Anh


Trinh Van Hanh


Lam Duc Quoc


Tran Van Dung


Nguyen Dinh Dai


Tran Thi Be


Nguyen Duc Tai


Nguyen Huu The


Tran Van Tai


Hoang Tan


Ngo Thi Yen Huong


Duong Nhi


Lai Thi Hai Ly


Do Dinh Thai


Bui Thuy Bao Quyen


Nguyen Tien Nam


Le Minh Phong


Ngo Manh Hung


Phan Thi Hieu


Bui Thanh Dung


Nguyen Binh Minh


Gip Minh Qui


Le Ngo Hoang Yen


Tran Thi Thuy Dung


Le Van Kiet


Nguyen Thi Thuy Duong


Ngo Thi Kim Loan


Pham Lam Duy Thanh