Wednesday, November 6, 2013

TOP 3 TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2013
Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị đạt "TOP 3 TUYỂN DỤNG" tháng 10/2013!!!


          TOP TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2013

Gii nht:
DAO THI CO
13 Thành viên
Giải nhì:
TRAN DUY THANH
8   Thành viên
Giải ba:
TRUONG THI HOANG TRANG
7   Thành viên