Sunday, November 17, 2013

DANH HIỆU MỚI THÁNG 10/2013

Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị đạt được danh hiệu mới trong tháng 10/2013!


Họ Tên  Danh Hiệu
Le Thanh Dat Silver
Dang Minh Huy Silver
Tran Duy Thanh Silver
Truong Thi Hoang Trang Bronze
Le Trong Cuong Bronze
Nguyen Thi Hoa Bronze
Dao Thi Tai Bronze
Nguyen Thi Bich Lien Bronze
Nguyen Nhu Quynh Bronze
Nguyen Duy Han Star
Nguyen Thuy Anh Star
Tong Si Trung Star
Le Thi Hoa Star
Ngoc Thi Dung Star
Uong Truong Khanh Star
Tran Thu Trang Star
Nguyen Van Vu Star
Nguyen Thi Cuc Star