Friday, December 14, 2012

THÔNG BÁO: (V/v: NGỪNG GIAO DỊCH DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2013 VÀ KIỂM KHO NỘI BỘ)


Kính gửi: Các anh/chị thành viên
Nhân dịp nghỉ Tết Dương Lịch và kiểm kho nội bộ hàng năm, Công ty Synergy Việt Nam sẽ ngừng giao dịch
- Từ 12h ngày 31/12/2012 đến hết ngày 03/01/2013.
Công ty xin thông báo để các anh chị tiện sắp xếp công việc của mình.
Trân trọng.
Synergy Việt Nam.