Sunday, December 2, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG 01/11/2012 - 24/11/2012STT
MÃ SỐ ID
TÊN THÀNH VIÊN
NĂNG ĐỘNG
1
1343506
 VU THI THAI HA
610
2
1479470
CHAU THI HA
390
3
1479447
NGUYEN CHI TRUNG
340
4
1476974
NGUYEN VAN DUAN
280
5
1481149
NGUYEN VAN DUNG
255
6
1479815
VO THI THU
180
7
1489772
LUU BICH NGOC
170
8
1492352
NGUYEN HUNG TUAN
160
9
1187839
NGUYEN THI KIM HUONG
160
10
1374851
NGUYEN THI KIM NHUNG
160
11
1409460
THAI THI LOAN
160
12
1482996
HO THI CHUNG
155
13
1287629
TRAN THI CAM VAN
150
14
1451137
NGUYEN THI MINH HONG
150
15
1442988
NGUYEN NGOC THIEN NGAN
150
16
1435529
LAM THI MINH PHUC
147
17
1473177
MAI VAN CUONG
145
18
1338718
VU THI HONG MAI
140
19
1234477
THO, NGUYEN THE
140
20
1427672
DOAN THI HUONG LIEN
140
21
1427735
PHAM VAN HAI
140
22
1427815
TRAN VAN HAO
140
23
1430588
NGUYEN THI THANH
140
24
1424785
TRAN THI THU HA
140
STT
MÃ SỐ ID
TÊN THÀNH VIÊN
NÂNG CẤP
1
1470528
NGUYEN THI HUE
200
2
1486775
VU ANH TUAN
200
3
1481039
LE ANH DUNG
200
4
1481037
BUI THI HIEN
200
5
1479428
THACH THUY ANH
200
6
1493212
VU THI THANH CHAU
200
7
1466057
NGUYEN BA THANH
200
8
1446279
DO XUAN TUNG
200
9
1455408
LE THI HUYEN
210
10
1473491
NGUYEN ANH VU
200
11
1483712
TRUONG CONG THANH
200
12
1471020
TRINH HUY SON
200
13
1492354
TRINH TIEN KIEN
200