Friday, August 17, 2012

THÔNG BÁO (V/v: Hệ thống điện thoại & Internet hoạt động trở lại bình thường)Kính gửi: Anh/Chị Thành Viên
Hiện nay hệ thống Internet cũng như hệ thống điện thoại của Công ty với các đầu số 04.5562535/043.5562800 & số Fax: 043.5562536 đã hoạt động trở lại bình thường
Vì vậy Công ty gửi thông báo này tới các Anh/Chị để được biết và liên hệ công việc.
Trân trọng cảm ơn,
Synergy Việt Nam