Monday, August 27, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN THÁNG 08/2012


SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
NĂNG ĐỘNG (CV)
01
VU PHONG
205
02
THAI THUY DIEM LIEN
140
03
NGUYEN THE THO
140
04
NGUYEN QUOC THANG
140
05
NGUYEN CONG DAT
300
06
NONG THI KIM
140
07
VU THI HONG MAI
140
08
LE THI VAN
140
09
PHAM VAN HAI
140
10
VU THI THAI HA
765
11
LUU THUY MUI
220
12
NGUYEN THANH NHAN
140
13
DOAN THI HUONG LIEN
145
14
TRAN VAN HAO
140
15
LUU THE CUONG
140
16
HOANG NGOC
355
17
BUI TRAN QUANG
140
18
PHAN THI THU HUONG
155
19
CHU CAM THUY
150
20
DAO XUAN DIEU MINH
300
21
 TRUONG THI THU HANG
150
22
DOAN THANH NHO
150
23
TRAN THI HAI HUONG
150
24
NGUYEN THI MINH HONG
160
25
TONG THI THUY BINH
140
26
DOAN THI HIEN
140
27
TRAN THI THU HA
210
28
TRAN XUAN HIEN
145
29
HAN TRONG DAT
150
30
PHUNG QUANG VINH
150
31
HAN THI TUYET
140