Monday, August 13, 2012

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG THÁNG 07/2012

 
Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị đã đạt giải thưởng:

             1.    GIẢI NHẤT

           HA VAN KIEM - QUANG NINH
              

                          2.  GIẢI NHÌ

           TRAN THI NHUNG - NAM DINH


            3.   GIẢI BA

          NGUYEN THE THO - HA NOI