Monday, November 8, 2010


TRÒ CHUYỆN CÙNG NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO DANH HIỆU” THÁNG 9/2010
Tháng 9/2010, Synergy Việt Nam chính thức áp dụng chương trình “Title Plus Program – Chinh Phục Đỉnh Cao Danh Hiệu” cho toàn bộ hệ thống thành viên – những người đang thực sự khát khao có được sự thành công về tài chính và ước mơ được đặt chân tới bang Utah – Hoa Kỳ tham dự Đại hội toàn cầu của Synergy tháng 10/2011.
Hãy cùng trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của những người thành công cùng chương trình trong tháng 9/2010.

" Trở thành một trong những Team Leader mới nhất và trẻ nhất trong đại gia đình Synergy Worldwide. Tôi hài lòng và hãnh diện với thành công bước đầu của mình trong Synergy Worldwide.

Title Plus là một chương trình tuyệt vời cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ của công ty Synergy Worldwide tới các thành viên đặc biệt là những thành viên mới. Như câu nói của ngài Dan Norman, chủ tịch tập đoàn tại hội nghị khu vực Đông Nam Á, Jakarta 2010: “Không quan trong bạn đến với Synergy vào thời điểm nào, quan trọng là bạn làm gì khi bạn đến với Synergy”. Và Title Plus là chính là một sự tưởng thưởng xứng đáng với những cố gắng của các thành viên - Team Member trong Synergy Worldwide.
Thành công của tôi là kết quả của sự dìu dắt tận tình của những upline tuyệt vời ngài William Goh, William Francis và ngài Bruce Seah – 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Bên cạnh đó là sự ủng hộ, đồng lòng của các anh chị trong đội nhóm của tôi, đội nhóm TTP Global (Team Thiên Phú). Bạn sẽ thấy sự thành công không chỉ của tôi mà còn thấy sự thành công của các anh chị thành viên trong đội nhóm của tôi trong thời gian tới.
Cảm ơn Synergy đã cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời!
Hãy nắm bắt cơ hội Synergy! Hãy cùng thành công với Synergy!"

“ Trịnh Thị Lụa – 26 tuổi – Team Leader”