Friday, November 5, 2010


TRÒ CHUYỆN CÙNG NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO DANH HIỆU” THÁNG 9/2010
Tháng 9/2010, Synergy Việt Nam chính thức áp dụng chương trình “Title Plus Program – Chinh Phục Đỉnh Cao Danh Hiệu” cho toàn bộ hệ thống thành viên – những người đang thực sự khát khao có được sự thành công về tài chính và ước mơ được đặt chân tới bang Utah – Hoa Kỳ tham dự Đại hội toàn cầu của Synergy tháng 10/2011.
Hãy cùng trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của những người thành công cùng chương trình trong tháng 9/2010.

“ Để có được thành quả hôm nay sau vài tháng làm việc, xin chân thành cảm ơn người bạn, người thầy, người bảo trợ tuyệt vời của tôi – Ngài Mark Comer – Thủ lĩnh hàng đầu của Synergy Worldwide – Người đã đạt danh hiệu Double Presidential Executive.
Xin chân thành cảm ơn Mr. Lawrence Choo, Mr. Wan Chotikawan, Mr. Suwat, đồng thời hãnh diện vì những người đồng nghiệp đang hợp tác với tôi về sự chăm chỉ, kiên trì và thông minh. Chúng tôi tin chắc sẽ gặt hái được nhiều thành công với đại gia đình Synergy Vietnam thông qua chương trình Title Plus – Chinh Phục Đỉnh Cao Danh Hiệu.”
“Anh Huỳnh Mạnh Hưng – Team Leader”