Monday, March 2, 2015

ProArgi-9+ & the Physicians' Desk Reference

Từ năm 1947 những chuyên gia y tế trên toàn thế giới đã cùng nhau xây dựng cuốn ‘Dựơc điển tham khảo y học’ (PDR) là nguồn tài liệu chính thức để kiểm tra, xác nhận thông tin liên quan đến thực phẩm và các chất qui định, tập đoàn Synergy vô cùng tự hào thông báo tới các bạn sản phẩm chủ chốt ProArgi-9+ đã đựơc đăng trong cuốn dược điển tham khảo y học này, bắt đầu ấn phẩm vào năm 2014. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả các bạn trên toàn cầu đựơc khám phá những lợi ích hữu hiệu của sản phẩm.

Các bạn có thể tìm thấy cuốn dựơc điển y học này đựoc trân trọng trong mỗi văn phòng của các bác sĩ, dược sĩ, phòng thí nghiệm & y tế, hiện nay đã có bản điện tử PDR để tham khảo tiện hơn, cả hai phiên bản sách & điện tử đều đăng nội dung thông tin nhãn sản phẩm  ProArgi-9+, cách hướng dẫn sử dụng, hình ảnh & nhiều thông tin khác nữa. Chúng tôi tự tin mạnh mẽ với sản phẩm chủ đạo này sẽ giúp cho nhiều bệnh nhân, chuyên gia y tế và sinh viên khám phá, chia sẻ những lợi ích tuyệt vời mà ProArgi-9+ mang lại giúp cho cuộc sống lành mạnh & chất lượng tốt hơn.

Sản phẩm ProArgi-9+ vẫn đang tiếp tục đựoc đăng trên dựơc điển tham khảo y học PDR năm 2015, hy vọng các bạn vẫn tiếp tục cùng nhau chia sẻ mạnh mẽ những giá trị tuyệt vời của nó! 
Synergyworldwide.!