Monday, August 11, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 7/2014

Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 7/2014, chúc anh chị thành công hơn nữa trên con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide!Team Manager
Dao Thi Co
Pham Thi Minh Nguyet
Team Leader
Nguyen Thi Hong Phan
Tran Duy Thanh
Nguyen Thanh Nhan
Tran Thi Bich Thuan
To Cam Hong
Gold
Nguyen Van Lung
Silver
Nguyen Thi Hai
Nguyen Hoc Dang
Dang Thi To Nga
Phung Sy Tinh
Pham Duc Thanh
Chau Minh
Hoang Thu Van
Phung Ngoc Doan Trang
Nguyen Thi Thanh Hieu
Bronze
Le Van Tot
Uong Truong Khanh
Le Minh Hai
Tran Thi Mua 
Dang Phi Long
Dao Duy Khang
Nguyen Dang Hoan Vu
Tran Thi Diem
Tran Thi Kim Oanh
Pham Thi Hoa
Nguyen Tuyet Dung
Phan Tran Doan Nghi
Chu Manh Dong
Nguyen Thi Lan Huong
Vu Thi Hue
Nguyen Khac Hung
Nguyen Thi Phuong Lan
Tran Mai Lan
Trang Thi Tan
Pham Hoang Minh 
Pham Duc Anh
Ho Phu Son
Nguyen Khac Vinh
Nguyen Duc Long
Star
Nguyen Hien Thao
Nguyen Anh Hung
Nguyen Thi Tho
Nguyen Van Diep
Huynh Thi Thu Phan
Nguyen Thi Ngoc Quy
Tran Duy Tan
Nguyen Thi Cam
Nguyen Tuan
Nguyen Phuong Thuy Quynh
Le Tan Loc
Vo Thi Phi Yen
Cao Viet Dung
Pham Thi Dung
Tran Thi Ngoc Bich
Nguyen Van Trai
Mai Thi Huong
Phan Anh Dung
Vo Hoang Khuong
Ha Thi Thanh Huyen
Nguyen Thi Oanh
Pham Vu Quoc Huy
Dao Van Thanh
Dao Viet Chuong
Le Hoang Anh
Cao Thi Chuc
Vu Thi Hanh
Pham Tien Thanh
Hoang Ngoc Hien
Le Thi Thuy Trang
Nguyen Thi Hong Dang
Tran Thi Vu Tuyen
Vo Thi Hong Dung
Hoang Quan Tao
Tran Thi Van
Nguyen Thi Son
Tran Hung Son
Nguyen Xuan Hoai
Hoang Si Nam
Nguyen Van Thai
Nguyen Thi Hong Nhuan
Dang Thi Thanh Xuan
Chu Thi Hat
Tran Thi Hai Yen
Pham Tran Khanh Vy
Nguyen Thi Gai
Pham Xuan Chien
Tran Van Danh
Pham Anh Vu
Dao Thi Bao Tran
Nguyen Tuong Van
Nguyen Thi Kim Lan
Le Thi Cuc
Pham Van Phon
Pham Duc Phuong
Bui Thi Minh Nguyet
Vu Van Quy
Pham van Nhi
Pham Xuan Tuu
Nguyen Thi Bich Thuy
Nguyen Thi Thanh Xuan
Phung Sy Ty
Nguyen Van Binh
Phung Sy Tung
Nguyen Thi Thanh
Nguyen Thi Thuan Thi
Huynh Mai Thao
Nguyen Thi Thanh Thao
Tran Thi Kim Chi
Le Thuy Cao Minh
Nguyen Thi Anh
Tran Thi Hoa