Friday, August 1, 2014

CHƯƠNG TRÌNH TIỆC BUFFET ĐẶC BIỆT THÁNG 8/2014


(Thời gian thi đua: 1/8-30/8/2014)

 Cứ mỗi thành viên tuyển dụng 1 người mới kích hoạt 3 TC và mã số bảo trợ năng động ít nhất 100 CV sẽ được nhận 1 vé mời tham dự chương trình.Lưu ý:
      -          Không giới hạn về số lượng tuyển dụng mới
      -          Địa điểm, thời gian tổ chức sẽ được thông báo chính thức trên trang Blog Synergy Việt Nam vào giữa tháng 8/2014
      -          Thành viên đạt tiêu chuẩn sẽ nhận vé mời tham dự vào đầu tháng 9/2014
      -          Chương trình tiệc Buffet sẽ được tổ chức tại hai khu vực Hà Nội - HCM