Wednesday, July 9, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 6/2014

Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 6//2014, chúc anh chị thành công hơn nữa trên con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide!Team Manager
Nguyen The Tho
Team Leader
Dinh Van Trong
Ho Van Hoa
Gold
Nguyen Thanh Nhan
Silver
Pham Ngoc Bao
Tran Thi Bich Thuan
Bronze
Tran Thi Nhung
Nguyen Cong Son
Phan Van Phe
Nguyen Van Toan
Vu Thi Thuy Dung
Nguyen Thi Que
Truong Thi Kim Uyen
Pham Duc Thanh
Le Kim Thanh
Hoang Thi Xuan Ngoc
Hoang Thu Van
Star
Tran Ngoc Thanh
Mai Thi Nhan
Nguyen Ngoc Bich
Nguyen Thi Bich Hien
Pham Van Tuyen
Nguyen Thi Hai
Nguyen Huy Chien
Phan Thi Hoa
Doan Xuan Khu
Nguyen Tuan Dinh
Nghiem Ba Tuan
Phan Van Duc
Tran Ngoc Huan
Vu Thi Chinh
Chu Manh Dong
Nguyen Thi Lan Huong
Tran Quang Phuc
Vuong Thi Van Hanh
Vu Thi Hue
Nguyen Thi Thu Ngan
Nguyen Thi Duyen
Nguyen Van Huan
Chau Minh
Nguyen Van Do
Pham Hoang Minh
Kieu Thi Nguyet Nga
Pham Thi Lan Anh
Pham Duc Anh
Uong Mong Thuy Huong
Vu Van Giang
Ho Phu Son