Monday, May 19, 2014

THÔNG BÁO: PR SẢN PHẨM SYNERGY TRÊN TẠP CHÍ

I/ BÁO NGƯỜI CAO TUỔI

Số đặc san phát hành ngày 10/6/2014
Nội dung: SỰ CẦN THIẾT PHẢI BỔ XUNG CANXI VÀ PROTEIN Ở NGƯỜI CAO TUỔI.
Giá bìa : 8.500đồng/cuốn

Công ty sẽ bán với giá hỗ trợ: 5.000 đồng/cuốn.

II/ BÁO SỐNG KHỎE

Số phát hành ngày 20/6/2014
Nội dung: TRÁI TIM KHỎE VỚI PRO ARGI 9 PLUS
Giá bìa: 19.800đồng/cuốn

Công ty sẽ bán với giá hỗ trợ : 10.000 đồng/cuốn

Anh/chị thành viên có nhu cầu mua báo với giá hỗ trợ như trên, vui lòng đăng ký theo số điện thoại: 04 355 62535 (ext 501 hoặc 402)

Hạn chót nhận đăng ký : 5/6/2014

Lưu ý:
- Anh/chị thành viên vui lòng nhận báo tại VP Hà nội hoặc VP HCM

- Tránh trường hợp hết số báo, anh/chị vui lòng đăng ký số lượng hạn cuối cùng là ngày 5/6/2014 để công ty chốt số lượng với nhà in.

Trân trọng
Synergy Việt Nam