Tuesday, March 11, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 2/2014

Công ty Synergy Việt Nam xin chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 2/2014, chúc anh chị thành công hơn nữa trên con đường lựa chọn cùng SWW!!!

 
 
Team Leader
Dao Thi Co
Nguyen Ho Dung
Han Thi Tuyet
Gold
Pham Ngoc Ha
Silver
Nguyen Anh Vu
Nguyen Thi Hong Phan
Uong Truong Khai
Bui Chi Dung
Phan Thi Hoan
Nguyen Thi Nhung
Bronze
Nguyen Thi Van
Do Thi Luyen
Nguyen Hoc Dang
Tran Thi Hai Ha
Dang Thi To Nga
Le Duc Phat
Nguyen Ba Man
 
Star
Le Trong Tan
Le Van Viet
Ha Van Nam
Nguyen Dang Hoan Vu
Ho Thu Thao
Pham Thi Minh Trang
Do Van Huy
Nguyen Huy Tuan
Bui Dinh Chien
Nguyen Quoc Thanh
Uong Dung Tri
Dao Thi Hong Hanh
Pham Dinh Thanh
Vu Thi Thuy Dung
Nguyen Thi Que