Monday, December 2, 2013

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2014


Xin chào các anh/chị thành viên,

Năm 2013 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc "NEVER GIVE UP" tất cả chúng ta vẫn quyết tâm tiến về phía trước với mục tiêu để lại một di sản " LEAVE A LEGACY" cho muôn đời sau. Năm 2013 đang dần trôi qua để nhường chỗ cho năm 2014 với nhiều cơ hội và thách thức mới.

Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn tới sự cống hiến to lớn của các anh/chị cho sự phát triển của Synergy Việt nam nói riêng và của Synergy Worldwide nói chung.

Năm 2014 đang đến gần, tôi chúc tất cả các anh/chị niềm vui, sức khỏe, may mắn và thành đạt trong năm 2014.

Tổng Giám Đốc
Suphaphong Jantaraweeragul