Tuesday, December 10, 2013

CHƯƠNG TRÌNH GALA DINNER & LỄ HỘI TÔN VINH ĐẶC BIỆT CHÀO 2014 VỚI CHỦ ĐỀ “ SYNERGY HỘI TỤ ĐỂ TỎA SÁNG”Chào 2014 – “ SYNERGY –Hội Tụ để Tỏa Sáng” Là chủ đề chương trình đặc biệt trong năm từ Synergy Việt Nam gửi tới tất cả các anh chị thành viên, những người đã, đang & sẽ sát cánh cùng Synergy tỏa sáng trong những chặng đường phía trước.


Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các quý anh chị thành viên đều có thể tham gia Chương trình đặt biệt này, Ban giám đốc CÔNG TY quyết định mở rộng chương trình để tất cả các anh chị thành viên trên toàn quốc có cơ hội tham dự như sau:


-          Kích hoạt trong tháng 12 và bảo trợ 2 mã số kích hoạt

-          Kích hoạt trong tháng 12 và tuyển dụng 1 mã số kích hoạt 3TC

-          Trong tháng 12/2013 Thành viên đạt từ danh hiệu Bronze trở lên được tặng thêm 01 vé mời.Trân trọng
Synergy Việt Nam