Tuesday, September 10, 2013

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "TEAM LEADER MAKER" THÁNG 6-7-8/2013

Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị đã chiến thắng chương trình "TEAM LEADER MAKER" tháng 6-7-8/2013!!!
1. BUI THI BACH LOAN
2. NGUYEN NGOC THANH TAM
3. HUYNH THI PHUNG NGHI
4. HUYNH THI HAI
5. NGUYEN HONG NHUNG
6. NGO THI NGA
7. NGUYEN DUC LONG
8. PHUNG THI THANH HUYEN
9. NGUYEN THI NGOC HIEN