Wednesday, September 11, 2013

GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM VÀ KÊNH PHÂN PHỐITHÔNG BÁO
V/v: Giá bán lẻ sản phẩm và kênh phân phối

1. Công ty Synergy Việt Nam chỉ áp dụng mức giá bán lẻ duy nhất trên thị trường cho các sản phẩm như sau:
- Chlorophyll Plus (730ml):     468.000vnd
- Mistica (730ml):                    1.105.000vnd
- Proargi-9 Plus (300gr):          1.755.000vnd
- Calcium Mag (120v):            620.000vnd
- Maximum Protein (497gr):   1.790.000vnd

2.  Công ty chỉ bán hàng thông qua các thành viên đã ký hợp đồng chính thức với Synergy Việt Nam và được cấp mã số và thẻ thành viên của công ty. Quý khách hàng có thể yêu cầu thành viên xuất trình thẻ thành viên trước khi tư vấn.
3.  Các thông tin chính thức của công ty Synergy Việt Nam được cập nhật trên website duy nhất: www.synergyworldwide.com
4.   Công ty Synergy Việt Nam không bán hàng và không công bố thông tin trên bất kỳ một website nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trên các website không phải của Synergy Việt Nam cũng như sản phẩm không phải do thành viên chính thức của Synergy Việt Nam cung cấp.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam