Thursday, June 21, 2012

HÌNH ẢNH TIỆC BUFFET SANG TRỌNG TẠI KHÁCH SẠN SHERATON 16/06/2012