Friday, June 8, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MAY MẮN NHÂN ĐÔI THÁNG 05/2012

SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
TÊN NGƯỜI BẢO TRỢ
K/H TRUNG TÂM
1
PHAN HUU TAI
NGUYEN QUOC THANG
3
2
NGUYEN THI BICH LIEU
TRAN CONG ANH
3
3
LUONG  THE PHUONG
LE THI MINH TAM
3
4
NGUYEN  KIM NGOC
LE THI MINH TAM
3
5
TRUONG THI NGOC LIEN
LE THI MINH TAM
3
6
TRUONG  THI CAM
LE THI MINH TAM
3
7
LE  THI THUONG
LE THI MINH TAM
3
8
TRAN NONG
LE THI MINH TAM
3
9
LE TRUNG CHINH
LE THI MINH TAM
3
10
PHAM  THI XUYEN
LE THI MINH TAM
3
11
NGUYEN DINH HOA
LE THI MINH TAM
3
12
MUA A LU
TRANG A CHIA
3
13
TRANG, PHAN THI HUYEN
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
14
NGUYEN CONG CUONG
HA THI NOI
3
15
LAN, HOANG THI
HA THI NOI
3
16
TRANG A CHU
TRANG A CHIA
3
17
NGUYEN CONG SON
NGUYEN TUAN DUC
3
18
NGUYEN THI LOAN PHUONG
PHAM THANH HA
3
19
LO VAN CHIEM
HOANG THI CUC
3
20
TRUONG ANH TUAN
LE THI OANH
3
21
PHAM THANH TUNG
PHAM VAN HAI
3
22
TRAN THUY HANG
PHAM VAN HAI
3
23
NGUYEN THANH HONG
THAI THUY DIEM LIEN
3
24
PHAN THI THU HUONG
HA THI NOI
3
25
PHAM THUY VINH
NGUYEN THI LAN PHUONG
3
26
NGUYEN HOANG THAI
HOANG THI LAN
3
27
NGUYEN CAM HAI HA
HOANG THI LAN
3
28
LE VAN MINH
HOANG THI LAN
3
29
LE THANH BINH
HOANG THI LAN
3
30
NINH THU THUY
NINH VAN MINH
3
31
NGUYEN VAN TOAN
LE THI MINH TAM
3
32
NGUYEN THI THU HIEN
LAM THI MINH PHUC
3
33
NGO THI KIM DUNG
PHAN THI THU HUONG
3
34
NGUYEN THI NGOC TUYET
NGUYEN THI KIM NHUNG
3
35
BUI THI BICH NGOC
VU THI LIEN
3
36
NGUYEN THANH TRUNG
VU THI LIEN
3
37
TRAN TUONG VI
LE VAN VIET
3
38
NONG THI CAM
NONG THI KIM
3
39
DO THUY LY
NGUYEN NGOC OANH
3
40
LE THI VINH
NGUYEN NGOC OANH
3
41
TRAN THI NHUNG
LAM THI MINH PHUC
3
42
NGUYEN THI HONG NGA
LAM THI MINH PHUC
3
43
PHAM THI NHAN
NGUYEN THI CHUONG
3
44
NGUYEN THUY PHUONG
NGUYEN THI CHUONG
3
45
NGUYEN THI HOA
PHAM THANH HA
3
46
NGUYEN HO DUNG
NGUYEN THI HOA
3
47
NGUYEN THI DIEU THAO
NGUYEN TRUƯƠNG GIAN
3
48
LANG THI NGOC DINH
NGUYEN TRUONG GIAN
3
49
PHUNG SY TINH
MAI, NGUYEN THI TUYET
3
50
PHUNG SY TUNG
PHUNG SY TINH
3
51
DANG TU
LE, SIMON QUOC-HUNG
3
52
NGUYEN THI PHUONG
LAM THI MINH PHUC
3
53
LE THI MINH CHINH
LAM THI MINH PHUC
3
54
NGUYEN  HOANG LONG
LAM THI MINH PHUC
3
55
DANG LUU HAI HA
MAI THI THANH HUYEN
3
56
MAI THI ANH NGUYET
MAI THI THANH HUYEN
3
57
MAI THI SA NHON
MAI THI HOANG CAM
3
58
MAI THI DIEU HIEN
MAI THI HOANG CAM
3
59
CAO THI XUAN
LE THI LIC
3
60
VO  THI CONG
LE THI MINH TAM
3
61
HA VI LINH
HOANG THI LAN
3
62
NGUYEN VAN HUYNH
NGUYEN THI LOAN
3
63
NGUYEN THI HUYEN
HOANG THI CUC
3
64
DO VAN VE
TRAN THI HAI HUONG
3
65
LUONG THI VINH
TRAN THI LY
3
66
PHAM THI HIEN
TRAN THI LY
3
67
AN VAN KHIEM
TRAN THI LY
3
68
NGUYEN  THI THU THUY
 LE THI MINH TAM
3
69
VU THI ANH HUONG
 LE THI MINH TAM
3
70
HOA  THI LIEN
 LE THI MINH TAM
3
71
VU  THI THUAN
 LE THI MINH TAM
3
72
NGUYEN VAN DIEP
NGUYEN THI KHANG
3
73
TRAN THI CHIEN
NGUYEN THI KHANG
3
74
NGUYEN THI MINH HONG
PHAN THI THU HUONG
3
75
NGUYEN THI LANH
HOANG THI LAN
3
76
LE THI MAI
PHAM VAN HAI
3
77
NGUYEN THI LIEN
HA THI NOI
3
78
HOANG THI NOI
TRAN VAN HAO
3
79
NGUYEN VAN MUI
TRAN VAN HAO
3
80
CHU CAM THUY
 PHAM THANH HA
3
81
NGUYEN VAN QUY
 LAM THI MINH PHUC
3
82
NGUYEN THAT
LE, SIMON QUOC-HUNG
3
83
TRANG A LU
TRANG A KHAI
3
84
NGUYEN DANG PHU
 NGUYEN THI YEN
3
85
SUNG Y DO
TRANG A LU
3
86
NGUYEN THE BINH
NGUYEN THI YEN
3
87
SONG  A HO
TRANG A KHAI
3
88
SUNG Y CHIA
SUNG Y DO
3
89
TRANG A KHUA
TRANG A KHAI
3
90
GIANG Y DA
TRANG A KHAI
3
91
VANG Y XE
SUNG Y DO
3
92
VANG Y SANG
SUNG Y DO
3
93
TRANG A PAO
GIANG Y DA
3
94
TRAN THI LAN
TRAN THI NHUNG
3
95
 NGUYEN THI NGOC BAO
TRAN THI NHUNG
3
96
NGUYEN THI PHUONG
NGUYEN THI KIM NHUNG
3
97
LE THI BONG TRANG
NGUYEN THI LET
3
98
NGUYEN THI UT
NGO, NGUYEN THI
3
99
MUA A SA
MUA A SAI
3
100
SONG A CHANG
MUA A SAI
3
101
MAO, TRANG A
MUA A SAI
3
102
SUNG A CHANG
MUA A SAI
3
103
NGUYEN CAO DANG
 NGUYEN PHUOC HUY
3
104
GIANG Y SAU
GIANG Y DA
3
105
NGO VAN TRI
 NGUYEN PHUOC HUY
3
106
NGUYEN DUC LOAN ANH
DO VAN KHOA
3
107
NGUYEN THI MY
 NGUYEN THI MINH
3
108
TRAN A SIA
TRANG A KHAI
3
109
TRANG A CUA
GIANG Y DA
3
110
GIANG A CUA
GIANG Y SAU
3
111
GIANG A PHA
GIANG Y DA
3
112
NGUYEN VAN TUNG
NGUYEN THI HAI YEN
3
113
NGUYEN SY LUONG
NGUYEN THI HAI YEN
3
114
PHAM NGOC NGUYEN
HUYNH THI THAI HANG
3
115
MAI THI TUYET
NGUYEN QUOC THANG
3
116
PHAM VU
PHAN TRUNG TIN
3
117
LE THI NHAM
NGUYEN TRAN TIEN ANH
3
118
NGUYEN THI HONG CHIEM
TRINH NGOC LUU
3
119
NGUYEN ANH TUAN
LIEN, THAI THUY DIEM
3
120
NGUYEN HUU THE
LE THI MAI
3
121
HOANG THI SANG
LE THI MAI
3
122
TRUONG THI HOA
TRINH NGOC LUU
3