Tuesday, May 22, 2012

HÌNH ẢNH TIỆC BUFFET SANG TRỌNG TẠI KHÁCH SẠN SHERATON 12/05/2012