Friday, May 4, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MAY MẮN NHÂN ĐÔI THÁNG 4/2012

SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
TÊN NGƯỜI BẢO TRỢ
KÍCH HOẠT TC
1
BUI THI HUONG GIANG
NGUYEN BINH DANG
3
2
NGUYEN THI HAO
GOH BOON CHWEE, WILLIAM
3
3
NGUYEN VAN GIANG
GOH BOON CHWEE, WILLIAM
3
4
NGUYEN VAN LINH
GOH BOON CHWEE, WILLIAM
3
5
NGUYEN VAN VAN
GOH BOON CHWEE, WILLIAM
3
6
PHAM VAN DANG
GOH BOON CHWEE, WILLIAM
3
7
PHAM VAN THONG
NGUYEN THU PHUONG
3
8
NGUYỄN HUỲNH TRUONG
MAI THI HOANG CAM
3
9
DO VAN LOI
LE VAN DANH
3
10
TRAN HOANG VU
DINH THI DUONG
3
11
NGUYEN THI DINH
NGUYEN TRUONG GIANG
3
12
NGUYEN THI NGOC THOI
NGUYEN TRUONG GIANG
3
13
TRAN THI THANH THAO
NGUYEN TRUONG GIANG
3
14
NGUYEN THI MAI HOA
PHAM THI BACH HUONG
3
15
LÊ THỤY MỘNG HUYỀN
THAI THUY DIEM LIEN
3
16
NGUYEN THI MAI
TRAN THI LY
3
17
BUI QUANG DINH
TRAN THI LY
3
18
HỒ CHÍ HƯNG
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
19
HO CHI HOANG
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
20
NGUYEN  NGOC ANH
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
21
NGUYEN VIET TUAN
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
22
NGUYEN THANH THAO
NGUYEN THI QUYNH MAI
3
23
ĐÀO THỊ HƯƠNG  THU
NGUYEN THI KIM NHUNG
3
24
NGUYỄN THỊ  CƯỜNG
NGUYEN THI KIM NHUNG
3
25
NGUYEN THI NGO 
NGUYEN THI KIM NHUNG
3
26
CHU THI XUAN
HA THI NOI
3
27
MAI, NGUYEN THI QUYNH
HA THI NOI
3
28
NGUYEN  HONG TUY
HA THI NOI
3
29
NGUYEN THI THU HIEN
HA THI NOI
3
30
NGUYEN TUAN DUC
HA THI NOI
3
31
CAO THI TRUOC
OANH, NGUYEN THI HOANG
3
32
HOÀNG VĂN TIẾT
PHAM DINH MINH
3
33
NGUYEN THI XON
PHAM DINH MINH
3
34
TRAN PHUOC NGUYEN
PHAM DINH MINH
3
35
NGUYEN THI THANG
LE THI MINH TAM
3
36
THAI PHUC
LE THI MINH TAM
3
37
NGUYEN QUOC TAN
NGUYEN QUOC THANG
3
38
NGUYEN THI KIM TUYEN
NGUYEN QUOC THANG
3
39
NGUYEN VAN BI
NGUYEN QUOC THANG
3
40
LÊ TRỌNG  CƯƠNG
NGUYEN THI THUAN
3
41
VO VAN BE TRANG
NGUYEN THI TIM
3
42
NGUYEN HUU DIEN
PHAN TRUNG TIN
3
43
NGHIEM THI TU OANH
NGUYEN THI HUYEN TRANG
3
44
TRIEU THI CHAU
PHAM VAN HAI
3
45
CHUNG THI HOA
PHAM VAN HAI
3
46
NGUYEN THI THUY 
PHAM VAN HAI
3
47
PHAN THI NGOC NHA
LE VAN VIET
3
48
DO VAN KHOA
LAM NGOC VU
3
49
PHAM HA CHAU
NGUYEN TUAN DUC
3