Thursday, February 27, 2014

THÔNG BÁO: TPCN MISTICA ĐÃ CÓ Ở KHO HÀNG

Kính gửi: Anh Chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo tới anh chị TPCN Mistica đã có ở kho hàng Synergy với thể tích và mẫu mã mới


Các anh chị thông báo xuống tuyến dưới và khách hàng để có thể đặt hàng Mistica như bình thường

Trân trọng,
Synergy Việt Nam