Thursday, October 3, 2013

THAY ĐỔI LỊCH ĐÀO TẠO SẢN PHẨM NGÀY 26/10

THÔNG BÁO

Lịch đào tạo sản phẩm ngày 26/10 tại Hà Nội của PGS-TS. Trần Đáng có một chút thay đổi. Lịch đào tạo mới sẽ là: 9h30 - 11h30.
Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 5 - Công ty Synergy Việt Nam
Các Anh/Chị thành viên vui lòng cập nhật và thông báo cho hệ thống.
Trân trọng!
Synergy Việt Nam