Tuesday, March 5, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KÍCH HOẠT 1 TC & 3 TC THÁNG 2/2013

STT Tên Thành viên Tổng CV
1 Nguyen Thi Thuy Hong 100
2 Le Thi Sam 100
3 Lam Thuong Sang 100
4 Do Hai Yen 100
5 Hoang Thi Kim Ngoc 100
6 Vu Thi Duyen 100
7 Tran Anh Liem 100
8 Nguyen Minh Khiem 100
9 Tran Hoan    100
10 Pham Minh Tri 100
11 Pham Phat Vuong Tai 100
12 Pham Ngoc Chau 100
13 Le Van Van 100
14 Nguyen Duong Xuan Thi 100
15 Tran Thi Thu Thuy 100
16 Tran Mai Thao 100
17 Nguyen Thi Kieu 100
18 Nguyen Thi Yen Xuan 100
19 Uong Truong Khanh 100
20 Tran Thi Bich Thuan 100
21 Le Minh Thu 100
22 Nguyen Tai 100
23 Dao Thanh Phong 100
24 Huynh Thanh Thanh 100
25 Nguyen Thi An 100
26 Cao Thi Thanh 100
27 Nguyen Thi Thuan 100
28 Nguyen Thi Tan 100
29 Hoang Thi Tu 100
30 Tran Huu Nghia 100
31 Tran Thi Phi 100
32 Truong Xuan Truong 100
33 Do Cong Khanh 100
34 Ngo Thanh Vu 100
35 Pham Thi Phuong Thao 100
36 Phan Thi Hoan 100
37 Le Trong Tuan 100
38 Ho Dang Luyen 100
39 Nguyen Ho Quoc Cuong 100
40 Pham Thi Hoai Thu 100
41 Dang Cong Chu 100
42 Pham Thi Huong 100
43 Le Thi Xanh 100
44 Dao Thi Bich 100
45 Pham Ngoc Tuan 100
46 Pham Ngoc Loc 100
47 Nguyen Anh Duong  100
48 Hoang Thu Trang 100
49 Ngo Hong Quan 100
50 Nguyen Thanh Trung 100
51 Nguyen Van The 100
52 Phan Thuc Dinh 100
53 Nguyen Van Dan 100
54 Tran Thi Minh Khai 100
55 Nguyen Thi Hang 100
56 Nguyen Hong Muu 100
57 Pham Thi Hoc 100
58 Do Phuong Lien 100
59 Tran Kim Ngan 100
60 Le Thi Phuong 100
61 Le Thi Phuong Loan 100
62 Huynh Thi To Nga 100
63 Le Thi Thuy 100
64 Mai Ngoc Tram 100
STT Tên Thành viên Tổng CV
1 Tran Nhu Khoa 300
2 Tran Nhu Bach 300
3 Pham Tuan Nga 300
4 Nguyen Thi Dung 300
5 Pham Quang Nghia 300
6 Tran Duc Viet 300
7 Dao Tuan Duc 300
8 Ha Bao Tram 300
9 Nguyen Phuong Anh 300
10 Tran Quang Tien 300
11 Vu Đoan Minh Thuy 300
12 Huynh Hong  300
13 Huynh Lien 300
14 Huynh Toan 300
15 Le Hoa Thuy 300
16 Le Van Vong 300
17 Tran Minh Quyen 300
18 Hoang Vinh Nam 300
19 Pham Hung 300
20 Tran Dang Ngon 300
21 Tran Van Thanh 300
22 Lam Thuong Truc 300
23 Lam Kieu Oanh 300
24 Truong Vinh 300
25 Truong Tung 300
26 Huynh Thi Le Minh 300
27 Tran Hoang Hai 300
28 Tran Hoang Mai 300
29 Nguyen Thi Ly 300
30 Tran Phuong Anh 300
31 Dao Duy Anh 300
32 Chu Thi Thu Hang 300
33 Nguyen Dao 300
34 Le Thi Phu Huong    300
35 Nguyen Thi Khanh Ha   300
36 Vu Thi Minh Phuong    300
37 Nguyen Thu Ha       300
38 Tran Thi anh          300
39 Vu Minh Chau       300
40 Tran Thanh Thanh 300
41 Vu Tuan Anh 300
42 Dao Thi Anh  300
43 Le Tuan Sang 300
44 Dao Thanh Xuan 300
45 Nguyen Xuan Hai 300
46 Tran Hoang Viet 300
47 Nguyen Viet Thanh 300
48 Ho Bao Thanh 300
49 Vu Duc 300
50 Dao Duc Hieu 300
51 Nguyen Tran Hoang Anh 300
52 Phan Thi Ha 300
53 Vu Thi Hong Minh 300
54 Le Thi Thuy 300
55 Dao Tien Dat 300
56 Tran Cao Minh 300
57 Nguyen Thi Minh 300
58 Tran Thi Trang 300
59 Nguyen Thi Giang 300
60 Nguyen Thi Thanh Xuan 300
61 Pham Thi Loan    300
62 Vuong Thi Ngoc Thanh    300
63 Nguyen Thi Thanh Mai    300
64 Pham Hai Long     300
65 Vu Thi Diem    300
66 Nguyen Huu Phuoc   300
67 Nguyen The Van     300
68 Nguyen Xuan Hoi    300
69 Luu Cong Ngo      300
70 Nguyen Thi Hoa    300
71 Nguyen Thi Tuyet    300
72 Le Van Hai           300
73 Nguyen Thi Thanh  300
74 Kieu Doan Chau      300
75 Pham Thi Minh       300
76 Pham Thi Nhat        300
77 Vũ Ngoc Uyen 300
78 Le Thi Duc 300
79 Tran Tung 300
80 Nguyen Viet Hai   300
81 Nguyen Tra My    300
82 Tran Minh Phuong  300
83 To Thi Thu Ngan   300
84 Nguyen Anh Thu   300
85 Nguyen Thuy Hien  300
86 Tran Long 300
87 Tran Loan 300
88 Le Van Luong 300
89 Le Van Hieu 300
90 Do Van Ha 300
91 Do Van Long 300
92 Do Van Mai 300
93 Do Van Quang 300
94 Do Van Thao 300
95 Do Viet Hai 300
96 Giang Thi Thanh 300
97 Hoang Thanh Tu 300
98 Hoang Thi Thanh 300
99 Lam Hoang Tu 300
100 Le Mai Anh 300
101 Le Thi Ha 300
102 Le Thi Thuong 300
103 Le Tuan Anh 300
104 Le Van Hung 300
105 Le Van Thien 300
106 Ly Thien Huong 300
107 Nguyen Anh Dung 300
108 Nguyen Anh Thuong 300
109 Nguyen Le Minh 300
110 Nguyen Thi Thu Trang 300
111 Nguyen Viet The 300
112 To Giang Hoang 300
113 To Thanh Tam 300
114 To Thi Thu 300
115 To Thu Trang 300
116 Tran Ly Sang 300
117 Tran Mai Anh 300
118 Tran Phu Vinh 300
119 Tran Quoc Dat 300
120 Tran The Hien 300
121 Tran Thi Hang 300
122 Tran Thi Le 300
123 Tran Thi Thanh 300
124 Tran Thi Thao 300
125 Tran Thi Tra 300
126 Tran Thi Tuoi 300
127 Tran Thu Ha 300
128 Pham Van Thiem    300
129 Nguyen Thi Thuy linh   300
130 Nguyen Thi Ham    300
131 Vu Thi Nam       300
132 Huynh Thi Nhu Ngoc   300
133 Le Minh Tam 300
134 Vu Van Tiep 300
135 Tran Hoang Linh 300
136 Le Thi Da 300
137 Vu Nhat Kim 300
138 Dao Mai Trang 300
139 Dao Thuy Tien 300
140 Dao Xuan Hien 300
141 Doan Manh Hung 300
142 Tran Van Tu 300
143 Tran Van Long 300
144 Giang Hao Nam 300
145 Ho Bao Thanh 300
146 Hoang Minh Hanh 300
147 Huynh Thien Huong 300
148 Le Huong  300
149 Le Lan Anh 300
150 Le Lan Huong 300
151 Le Minh Ha 300
152 Le Minh Hanh 300
153 Le Minh Hoai 300
154 Le Minh Tiep 300
155 Le Thi Thanh 300
156 Le Thi Tra 300
157 Le Thuy Trang 300
158 Le Thuy Tuoi 300
159 Le Van Minh 300
160 Ly Hoang Mai 300
161 Ly Thuy Minh 300
162 Ly Tu Ton 300
163 Ly Van Quyet 300
164 La Thi Lan anh 300
165 Le Thi Kim Dung 300
166 Nguyen Thi Huong 300
167 Nguyen Thi Mai 300
168 Tran Thi Anh 300
169 Ha Thi Thuy 300
170 Pham Thi Thien Nga 300
171 Nguyen Thi Hai 300
172 Do Thi Quyen 300
173 Hoang Thi Thanh Mai 300
174 Do Thi Thanh Trang 300
175 Han Thi Lan Hanh 300
176 Ha Minh Tien 300
177 Le Thi Quyen 300
178 Do Thi Thuy 300
179 Bui Thi Quynh 300
180 Le Thi Kim Lien 300
181 Tran Thi Huyen Trang 300
182 Le Thi Hien 300
183 Hoang Thi Loan 300
184 Bui Thi Vien 300
185 Chu Thi Thuy Tinh 300
186 Nguyen Thi Cong 300
187 Do Thi Vui 300
188 Ta Thi Lan Anh 300
189 Nguyen Thi Dung 300
190 Vu Thi Quynh 300
191 Han Minh Thuy 300
192 Tran Thi Hien 300
193 Nguyen Thi Phuong 300
194 Ha Thi Thanh Xuan 300
195 Nguyen Thi Thuy 300
196 Ha Thi Thu Thuy 300
197 Nguyen Thi Thanh Huyen 300
198 Vu Thi Tham 300
199 Ha Thi Thu Nga 300
200 Nguyen Thi Phuong 300
201 Tran Thi Hai Ha 300
202 Chu Thi Thuy 300
203 Luong Thi Kieu Trang 300
204 Tran Thi Tuyen 300
205 Ha Thi Thanh Hoa 300
206 Tran Thi Hoa 300
207 Ha Thi Lien 300
208 Nguyen Thi Thu Hien 300
209 Ngo Van Quyen 300
210 Ngo Thi Huyen Trang 300
211 Bui Thi Hong Tu 300
212 Nguyen Thi Duyen 300
213 Ha Thi Hong Nhung 300
214 Hoang Thi Huong Dung 300
215 Luu Thi Hong Van 300
216 Vu Thi Van thu 300
217 Nguyen Thi Minh Lieu 300
218 Nguyen Thi Huyen Trang 300
219 Ha Thi Thu Xuan 300
220 Do Thi Dung 300
221 Bui Thi Huong 300
222 Le Thi Chien 300
223 Le Thi Hong Ngoc 300
224 Nguyen Thi Bich Thuy 300
225 Mai Thuy Giang 300
226 Lai Thi Bich Yen 300
227 Ha Thi Hong 300
228 Vu Thi Bich Sen 300
229 Vu Thi Loan 300
230 Vu Thi Thu Hien 300
231 Mai Thuy Hang 300
232 Nguyen Thi Tuan 300
233 Chu Thi Lien 300
234 Tran Thi Ha 300
235 Ha Thi Hoa 300
236 Vi Thi Phuong 300
237 Cao Thi Hong Mai 300
238 Ha Thi Vinh 300
239 Luu Thi Hoa 300
240 Nguyen Thi Hien 300
241 Dinh Thi Dao 300
242 Vi Thi Nguyet 300
243 Nguyen Thi Phuong Dung 300
244 Nguyen Thi My Linh 300
245 Ha Thi Thu Huong 300
246 Tran Thi Thanh Huyen 300
247 Vi Thi Huong 300
248 Vi Thi Thanh Thuy 300
249 Tong Thi Thu Huong 300
250 Nguyen Thi Thanh Huong 300
251 Pham Van Tinh 300
252 Nguyen Thi Minh Hue 300
253 Nguyen Thi Thu Thao 300
254 Phung Thi Thanh Nga 300
255 Nghiem Thi Lan Anh 300
256 Le Thi Dung 300
257 Nguyen Thi Thu Thuy 300
258 Nguyen Hung Cuong 300
259 Chu Thi Thanh Kim Hue 300
260 Dang Thi Giang 300
261 Hoang Thi Nam Hoa 300
262 Ngo Tung Son 300
263 Tran Nguyen Han 300
264 Le Mai Phuong 300
265 Ha Thi Thu Ha 300
266 Vu Thi Thu Phuong 300
267 Nguyen Thi Uoc Mo 300
268 Nguyen Thi Tam 300
269 Duong Thi Hong Nhung 300
270 Phung Tuan Phuong 300
271 Duong Thi Thu Dinh 300
272 Le Cong Thuan 300
273 Nguyen Vu Ngoc Linh 300
274 Tran Quang Dung  300
275 Le Thi Tu  300
276 Nguyen Hong Phong 300
277 Duong Thi Tham 300
278 Cao Thi Bich Ha 300
279 Thai Thi Minh 300
280 Nguyen Phuong Ly 300
281 Nguyen Doan Tuyet 300
282 Nguyen Van Sau 300
283 Vu Thi Vuong 300
284 Hoang Anh Tuan 300
285 Mai Thi Kim Mai 300